Próbna matura z matematyki 2023

Równo za pół roku od momentu pisania tego artykułu rozpocznie się egzamin 2023. O tyle inny, że będą go pisali absolwenci szkół podstawowych, którzy nie mieli okazji uczęszczać do gimnazjum. Mając to na uwadze, postanowiłem stworzyć próbną maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym. Myślę, że przyda się on zarówno nauczycielom, jak i uczniom, chcącym jak najlepiej się przygotować do „najważniejszego egzaminu w życiu”. Zachęcam do rozwiązania i podzielenia się swoją opinią.

Szczegóły próbnej matury 2023

Mój arkusz maturalny matury rozszerzonej z matematyki składa się z 12 zadań otwartych. Można w nim zdobyć łącznie 50 punktów. Arkusz jest zgodny z wymaganiami edukacyjnymi 2023/2024 opublikowanymi przez CKE ze względu na kształcenie zdalne i pandemię wirusa COVID-19. Na końcu arkusza maturalnego znajdują się zasady punktacji.

Egzamin udostępniam wszystkim na licencji Creative Commons 4.0 BY-NC-SA.

Dodaj komentarz

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top