Kalkulatory na różne etapy: klasy 7-8 SP

Kalkulatory, choć zagościły już w naszych domach wiele lat temu. Z jakiegoś powodu nie mogą jednak przebić się do stałego użytku do szkół na każdym etapie edukacyjnym. Panuje przekonanie, że nie warto pracować na matematyce z tym urządzeniem, bo jak go zabraknie, to nikt nic nie policzy. Jest w tym taki sam sens jak w stwierdzeniu, że jak gdy zepsuje mi się auto, to nie będę w stanie dotrzeć rano na lekcje. Oczywiście – umiejętność liczenia w pamięci jest ważna i nauka w Szkole Podstawowej powinna zwracać na nią uwagę. Natomiast uważam też, że nie ma co przesadzać z obliczeniami na kartce. Zamiast tego skupiać się na poprawnym toku myślowym u ucznia i w konsekwencji rozwiązać więcej, ciekawych zadań. Matematyka to przecież myślenie, nie liczenie.

Postanowiłem napisać kilkuczęściowy poradnik dla rodziców, uczniów i nauczycieli, którzy szukają odpowiedniego urządzenia dla danego poziomu edukacyjnego. Dzięki temu, mam nadzieję, prościej będzie wybrać kalkulator na różne etapy edukacyjne. Artykuły będę opierał o produkty firmy Casio. Dlaczego? To tak naprawdę jedyna firma „kalkulatorowa” obecna w Polsce z sensowną ofertą. Zaznaczam jednak, że nie jest to artykuł sponsorowany – polecam modele urządzeń, a nie sklepy.

W tej części zaproponuję kalkulator odpowiedni dla klas 7-8 Szkoły Podstawowej, wcześniej omówiłem już klasy edukacji wczesnoszkolnej oraz klasy 4-6 Szkoły Podstawowej.

Jaki kalkulator dla klas 7-8 Szkoły Podstawowej?

Zalecany model: Casio FX-991 CEX

Funkcje oferowane dla poziomu 7-8 przez ten kalkulator:

 • Działania pisemne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie) zgodnie z kolejnością wykonywania działań,
 • Działania na jednostkach czasu,
 • Zamiana jednostek masy i długości,
 • Rozkład liczby na czynniki pierwsze,
 • Działania na ułamkach zwykłych (w tym zamiana liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe i odwrotnie) i zapisywanie wyniku w postaci ułamka zwykłego, 
 • Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i odwrotnie,
 • Działania na procentach,
 • Obliczenia potęgowe,
 • Działania na liczbach ujemnych,
 • Obliczanie wartości bezwzględnej,
 • Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych,
 • Działania na pierwiastkach (w tym wyłączanie czynnika spod znaku pierwiastka) i zapisywanie wyników w postaci liczb niewymiernych,
 • Usuwanie niewymierności z mianowników,
 • Notacja wykładnicza i zamiana między notacją wykładniczą a notacją dziesiętną,
 • 47 stałych matematyczno-fizyczno-chemicznych do wykorzystania w działaniach,
 • Działania na wartościach bezwzględnych,
 • Rozwiązywanie równań liniowych z jedną niewiadomą,
 • Obliczenia z liczbą pi,
 • Rozwiązywanie proporcji.

Uczniowie z klasy siódmej i ósmej z pewnością docenią możliwość wygodnej pracy na pierwiastkach. Oprócz zwykłego obliczania wartości pozwala ona na wyłączanie czynnika spod znaku pierwiastka, czy usuwanie niewymierności z mianownika. Takie operacje okażą się bardzo przydatne nie tylko w dziale poświęconym pierwiastkom arytmetycznym, ale też podczas nauki i pracy z Twierdzeniem Pitagorasa.

Na lekcjach matematyki i fizyki niezwykle przydatna będzie także możliwość zmiany klasycznego zapisu dziesiętnego na notację wykładniczą.

W klasie siódmej i ósmej uczniowie wykonują obliczenia oraz rozwiązują zadania tekstowe związane z procentami. Kalkulator pozwoli im nie tylko szybko sprawdzić otrzymanego wynik, ale również przeprowadzić symulacje związane z naliczaniem odsetek od lokat oraz wysokości rat kredytowych. Uzyskiwane na urządzeniu wyniki będą dodatkowo przez uczniów zaokrąglone i interpretowane. Kalkulator uczniom starszych klas pozwoli przyspieszyć żmudne rachunki i skupić się bardziej na rozwiązaniu zasadniczego problemu matematycznego.

W ostatnich dwóch klasach szkoły podstawowej stawia się silny nacisk na rozwiązywanie równań. Kalkulator naukowy może tu okazać się nieocenioną pomocą, gdyż nie tylko będzie potrafił rozwiązywać równania metodami numerycznymi, ale również działać na proporcjach, które będą występowały nie tylko na lekcjach matematyki, ale także chemii i fizyki.

Dodaj komentarz

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top