Kalkulatory na różne etapy: klasy Liceum i Technikum

Kalkulatory, choć zagościły już w naszych domach wiele lat temu. Z jakiegoś powodu nie mogą jednak przebić się do stałego użytku do szkół na każdym etapie edukacyjnym. Panuje przekonanie, że nie warto pracować na matematyce z tym urządzeniem, bo jak go zabraknie, to nikt nic nie policzy. Jest w tym taki sam sens jak w stwierdzeniu, że jak gdy zepsuje mi się auto, to nie będę w stanie dotrzeć rano na lekcje. Oczywiście – umiejętność liczenia w pamięci jest ważna i nauka w Szkole Podstawowej powinna zwracać na nią uwagę. Natomiast uważam też, że nie ma co przesadzać z obliczeniami na kartce. Zamiast tego skupiać się na poprawnym toku myślowym u ucznia i w konsekwencji rozwiązać więcej, ciekawych zadań. Matematyka to przecież myślenie, nie liczenie.

Postanowiłem napisać kilkuczęściowy poradnik dla rodziców, uczniów i nauczycieli, którzy szukają odpowiedniego urządzenia dla danego poziomu edukacyjnego. Dzięki temu, mam nadzieję, prościej będzie wybrać kalkulator na różne etapy edukacyjne. Artykuły będę opierał o produkty firmy Casio. Dlaczego? To tak naprawdę jedyna firma „kalkulatorowa” obecna w Polsce z sensowną ofertą. Zaznaczam jednak, że nie jest to artykuł sponsorowany – polecam modele urządzeń, a nie sklepy.

W tej części zaproponuję kalkulator odpowiedni dla klas Liceum oraz Technikum, wcześniej omówiłem już klasy edukacji wczesnoszkolnej, klas 4-6 Szkoły Podstawowej oraz klas 7-8 Szkoły Podstawowej.

Jaki kalkulator dla klas Liceum oraz Technikum?

Zalecany model: Casio FX-991 CEX

Funkcje oferowane dla poziomu ponadpodstawowego przez ten kalkulator:

  • Rozwiązywanie równań liniowych z dwoma, trzema i czterema niewiadomymi,
  • Rozwiązywanie równań i nierówności kwadratowych, sześciennych i czwartego stopnia,
  • Obliczenia na funkcjach trygonometrycznych i funkcjach odwrotnych (na stopniach i radianach)
  • Tworzenie tabel wartości funkcji,
  • Obliczanie wartości pochodnej funkcji w punkcie,
  • Obliczenia statystyczne: średnie, mediany, wariancje, odchylenie standardowe,
  • Układ okresowy pierwiastków,
  • Konwersja jednostek,
  • Konwersja między systemami liczbowymi (dwójkowy, ósemkowy i szesnastkowy).
  • Praca na szeregach liczbowych i obliczanie wartości całek oznaczonych

Nauka matematyki w Liceum Ogólnokształcącym i Technikum wymaga nabycia  kompetencji takich jak praca na potęgach z dowolnym wykładnikiem (całkowitym lub wymiernym) oraz z logarytmami. Kalkulator naukowy posiadający te funkcje oraz naturalny (identyczny jak w podręczniku) zapis pozwoli na szybkie obliczenie wartości, ale i na sprawdzanie cząstkowych wyników. Dzięki temu uczeń będzie mógł samodzielnie zbadać, w którym miejscu (ewentualnie) popełnił błąd.

Podobnie sprawa ma się z funkcjami trygonometrycznymi i funkcjami do nich odwrotnymi. Wygodny dostęp do tych funkcjonalności z pewnością pomoże rozwiązywać zadania, których celem nie jest obliczenie wartości danej funkcji, ale na przykład twierdzenie sinusów lub twierdzenie cosinusów.

To tu kalkulator naukowy zaczyna błyszczeć

Nauczyciele i uczniowie z pewnością docenią możliwość tworzenia tabel wartości dla funkcji o dowolnych wzorach. Ta opcja będzie szczególnie przydatna w pierwszych tematach poświęconych funkcjom. Pozwoli jednocześnie na zaoszczędzenie czasu, dając w zamian możliwość tworzenia dokładniejszych wykresów. Dokładając do tego w późniejszym czasie możliwość obliczania pochodnych funkcji w punkcie, będzie można tworzyć tabele wartości dla funkcji pochodnych.

Kalkulator naukowy jest również wyposażony w funkcje rozwiązywania układów równań liniowych oraz rozwiązywania równań i nierówności kwadratowych, drugiego, trzeciego i nawet czwartego stopnia. Daje to po raz kolejny możliwość obliczania odpowiedzi oraz sprawdzania, na jakim etapie zadania popełniło się błąd.

W działach poświęconych kombinatoryce i prawdopodobieństwu, korzystając z kalkulatora naukowego, będzie można nie tylko sprawnie stosować regułę mnożenia i regułę dodawania, ale też szybko obliczyć wartość silni danej liczby lub wariacji oraz kombinacji (kalkulator oblicza wartość symbolu Newtona). Kalkulator posiada moduł generowania liczb pseudolosowych, pozwalający na lekcjach na modelowanie różnego rodzaju doświadczeń losowych.

Jest tego więcej

Działem, na który również warto zwrócić uwagę, jest Statystyka. Kalkulator naukowy posiada osobny moduł do obliczeń statystycznych, który na podstawie zestawu liczb wpisanych przez użytkownika obliczy wartości średniej arytmetycznej, medianę oraz wartość wariancji i odchylenia standardowego.

Moduł ten posiada jeszcze więcej funkcji, takich jak np. regresja liniowa. Z pewnością zainteresują one uczniów i nauczycieli z rozszerzonym programem nauczania i tych, przygotowujących się do różnego rodzaju konkursów.

Kalkulator naukowy będzie również bardzo pomocny na innych przedmiotach ścisłych. Przyda się na fizyce, chemii i biologii (i różnego rodzaju przedmiotach zawodowych w technikum). Oprócz wszystkich funkcji opisanych powyżej, z pewnością nieoceniona okaże się możliwość korzystania z zamiany jednostek. Przyda się też duża liczby stałych fizykochemicznych możliwych do wpisania na każdym etapie prowadzenia obliczeń. Osoby przygotowujące się do matury z informatyki lub te, będące na kierunku Technik informatyk, docenią możliwość konwertowania liczb między systemem dziesiętnym a dwójkowym, ósemkowym i szesnastkowym.

Dodaj komentarz

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top