Próbna matura z matematyki 2023 (2)

Do matury zostały już cztery miesiące. Wkraczamy zatem już w tę fazę życia maturzysty, gdzie trzeba już powoli sprawdzać swoje umiejętności. CKE opublikowała już dwa arkusze matury podstawowej z matematyki, wydawnictwa też mają w swojej ofercie zestawy matur, ale skoro były święta… przed Wami próbna matura z matematyki 2023 na poziomie podstawowym. Dwa miesiące temu już jedną opublikowałem na swojej stronie. Była to matura z matematyki na poziomie rozszerzonym. Tym razem jest to matura z matematyki na poziomie podstawowym. Zachęcam do rozwiązania i podzielenia się swoją opinią.

Szczegóły próbnej matury z matematyki 2023

Mój arkusz maturalny matury podstawowej z matematyki składa się z 23 zadań zamkniętych i 10 zadań otwartych (w tym dwie „uzupełnianki”). Można w nim zdobyć łącznie 45 punktów. Arkusz jest zgodny z wymaganiami edukacyjnymi 2023/2024 opublikowanymi przez CKE ze względu na kształcenie zdalne i pandemię wirusa COVID-19. Na końcu arkusza maturalnego znajdują się zasady punktacji oraz karta odpowiedzi.

Egzamin udostępniam wszystkim na licencji Creative Commons 4.0 BY-NC-SA.

Dodaj komentarz

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top