Geogebra: Miejsce geometryczne

Instrukcja przedstawiona w tym poście pokaże jak nakreślić w Geogebrze miejsce geometryczne (czyli zbiór punktów spełniających określony warunek). Nasze MG będzie obrazowało parabolę, czyli zbiór punktów o jednakowej odległości od wcześniej ustalonego punktu (ogniska) i prostej (kierownicy).

Metoda:
  1. Włączamy Geogebrę w widoku Geometrii. 
  2. Kreślimy prostą AB (kierownica). 
  3. Zaznaczamy punkt O (ogniskowa). 
  4. Na prostej AB zaznaczamy punkt P
  5. Korzystając z narzędzi Geogebry, kreślimy symetralną odcinka OP
  6. Na powstałej prostej, klikamy prawym przyciskiem myszki i zaznaczamy opcję Ślad włączony
  7. Przesuwając punktem P będziemy mogli obserwować, jak powstaje nam kształt paraboli.
Możesz zobaczyć działanie powyższej metody na tym aplecie.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga