Playlista YouTube w Arkuszu Google

Przy pracach nad piknikiem szkolnym, zostałem poproszony o stworzenie playlisty w YouTube z muzyką, która będzie tłem muzycznym. Jedno główne założenie – muzyka miała grać na sprzęcie nagłaśniającym przez ok. 1.5 godziny. Sprawa prosta do rozwiązania, bo wystarczy znaleźć piosenki i dodać je do stworzonej wcześniej playlisty na YouTube. Spróbowałem sobie jednak trochę to zadanie […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top