Playlista YouTube w Arkuszu Google

Przy pracach nad piknikiem szkolnym, zostałem poproszony o stworzenie playlisty w YouTube z muzyką, która będzie tłem muzycznym. Jedno główne założenie – muzyka miała grać na sprzęcie nagłaśniającym przez ok. 1.5 godziny. Sprawa prosta do rozwiązania, bo wystarczy znaleźć piosenki i dodać je do stworzonej wcześniej playlisty na YouTube. Spróbowałem sobie jednak trochę to zadanie przyspieszyć, bo nie uśmiechało się do mnie aż tyle klikania myszką. Playlista YouTube w Arkuszu Google to fajna rzecz.

Krok 1: Najpierw muzyka

Zacząłem od przygotowania Arkusza Google, którego celem było zebranie listy piosenek w formie:

  • zespół,
  • piosenka,
  • link,
  • czas trwania.

Dorzuciłem też komórkę sumującą czas, żeby wiedzieć ile łącznie trwają wszystkie utwory.

Arkusz udostępniłem nauczycielom z prośbą o wpisanie kilku propozycji. Po trzech dniach arkusz był gotowy. Wyglądał tak:

Playlista stworzona wspólnie z nauczycielami
Lista piosenek do playlisty zapisana w Arkuszu Google

Krok 2: Playlista z Arkusza Google

Kolejnym krokiem było „wyciągnięcie” końcówek z adresów URL. Chodzi o to, żeby np. z adresu URL https://www.youtube.com/watch?v=abcDEFghi wyciąć fragment abcDEFghi. Tu wyszła przydatność arkusza, bo wystarczyło za kolumną z Linkami dorzucić kolejną kolumnę z formułą:

=REGEXEXTRACT(D3; "youtu(?:.*\/v\/|.*v\=|\.be\/|.*?embed\/)([A-Za-z0-9_\-]{11})")

Efekt działania był taki:

Playlista uzupełniona o kolumnę "wyciągającą" końcówki z adresów YouTube

Krok 3: Link do playlisty

Teraz czas na ostatni etap tworzenia playlisty YouTube w Arkuszu Google. Za pomocą jednej formuły tworzymy link do wszystkich filmów, których końcówki udało się wyciąć z adresów. Formuła wygląda tak:

=HIPERŁĄCZE("https://www.youtube.com/watch_videos?video_ids="&join(",";E3:E);"Link do playlisty")

Kolumna E to ta zawierająca wyciągnięte wcześniej końcówki z adresów URL.

Całość prezentuje się następująco:

Playlista jest stworzona. Co ważne – nie zapisze się na naszym koncie YouTube. Całość informacji będzie przechowywana w hiperłączu. Możemy go teraz np. skrócić i przesyłać innym osobom. Zaletą tego rozwiązania jest też to, że dopisanie nawet jednej piosenki w arkuszu automatycznie zaktualizuje link. Szybko i sprawnie.

Materiały

Dodaj komentarz

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top